شهدای انقلاب خرمشهر                                          محمد شرافت ( ۵۷/۱۰/۲۷ )                                          صالح حزباوی ( ۵۷/۱۰/۲۰ )                                          بهزاد صفاتی ( ۵۷/۰۸/۲۲ )                                          کاظم بحرالدینی ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدحسین شاکری نژاد ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          عبدالجبار دریس ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدجعفر مقبل ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          کریم رفیعی دستجردی                                          سیدعلی جهان ارا ( ۵۷/۰۲/۰۲ )                                          شهدای بحران خرمشهر                                          عباس فرحان اسدی ( ۵۹/۰۳/۲۳ )                                          موسی بختور ( ۵۹/۰۳/۲۱ )                                          عبدالوهاب آرمیده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          بهروز ناسی زاده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عیسی فرجام ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عبدالزهرا قیم ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          شهدای مقاومت 45 روزه خرمشهر                                          البوم فرید روئی زاده                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          محمود رضا فرخی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          امیر رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          عبدالمهدی راضی نژاد ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          محمد حسین حاجی شاه ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          حسین حمزه ای ( ۵۹/۰۸/۰۳ )                                          سید شبیر نزاری ( ۵۹/۰۸/۰۲ )                                          سید احمد نعمت زاده ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          عباس انصاری ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          جهان شیر ابوالحسنی ( ۵۹/۰۷/۲۹ )                                          محمود رضا دشتی ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          حمید رضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          محمود کعبی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          بهنام محمدی راد ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          علی رحیمی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          محمود احمدی شیخانی ( ۵۹/۰۷/۲۶ )                                          سامک اناری ( ۵۹/۰۷/۲۵ )                                          عبدالرحیم سامری ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          جمشید پناهی میمندی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          علی هاشمیان طالخونچه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی مصباحی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی عمادی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید ابراهیم علامه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          محمد حسن شریف قنوتی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          کورش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          داریوش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          بیژن طالبی ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          پرویز علی عرب ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          عبدالمهدی آلبوغبیش ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          نعمت الله مکه ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          علیرضا جان بزرگی ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          محمدرضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۱۹ )                                          حمزه کعبی ( ۵۹/۰۷/۱۷ )                                          نادر فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۵ )                                          محسن هاشمی ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          محمدتقی محسنی فر ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          حسین مجتهد زاده ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          سید علی حسینی ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          عبدالملک فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۱ )                                          صالح قلیلیان ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          محمدصادق پور تدین ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          رضا کریم پور ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          سید مسعود عبود زاده ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          محسن شمشیری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          عبدالوهاب ثامری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          خانم شهناز محمدی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          فرید روئی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          خانم شهناز حاجی شاه ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          تقی ساق بلند زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالحسین شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          عبدالرزاق شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          سید حسین حسینی ( ۵۹/۰۷/۰۵ )                                          محمد لک ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          علی اکبر اعرابی سامانی ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          اسماعیل صعبری ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          ذبیح الله سیف ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          جلال عزیزیان ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالوهاب دارمی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          علیرضا پیروزمند ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          مرتضی رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالرحیم بحرانی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          سید کاظم طهری ( ۵۹/۰۷/۰۲ )                                          حیدر حیدری ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          رحمان اقبالپور ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          سید جعفر موسوی ( ۵۹/۰۶/۲۷ )                                          شهدای آزادسازی خرمشهر                                          حبیب فرحانیان ( ۶۱/۰۳/۰۳ )                                          سید علی اکبر موسوی ( ۶۱/۰۳/۰۲ )                                          علی اکبر طاهری بنی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          نعمت الله لوئی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          مجید عقیقی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۵ )                                          محمود رضا کریمی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالامیر جراح زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالمهدی آهکی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          رضا طاهری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جمشید برون ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا پرورش ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد قندهاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          مسلم تمری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محمدرضا کاظمی پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          قاسم داخل زاده هویزه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محسن رنگرز ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور مرادی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          اسماعیل خسروی دستگردی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          حمید ریحانی فلاحیه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالحسن طاهریان پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          ابراهیم قاطعی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالرحیم ملاعلیزاده نصاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جاسم محرزی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد توپال ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور گلی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا ابکار ( ۶۱/۰۲/۱۹ )                                          عبدالرضا موسوی ( ۶۱/۰۲/۱۷ )                                          شریف مهاجر ( ۶۱/۰۲/۱۶ )                                          عبدالله معاوی ( ۶۱/۰۲/۱۵ )                                          شبیر فرهانی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          سعید غضنفری ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          بهزاد مکسبی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          محمود فرهنگ ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          مهدی ملحاوی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          رضا کیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی زارعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          حامد دریس ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          علی سلیمانی نیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          غلامرضا ابکار ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          جاسم دریساوی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          اکبر طاهری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          ابوالفضل خاوری یگانه ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید حمید ارجعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          صالح یوسفی اصل ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          محمدرضا باقری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          عبدالحسین کاظمی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید علی اکبر نعمت زاده ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          کریم اقبالپور ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی پورحیدری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سلمان بهار ( ۶۱/۰۲/۰۹ )                                         

اسامی شهدای (مرحله پاکسازی )

 

شهدای مرحله پاکسازی شهر عبارتند از:

%%%%%%%%%%%%%%%%

۱-محمدحسن عیدی فرحانـی  ۶۱/۰۴/۲۶

۲-علــــــــــــــــی ملاعلیزاده        ۶۱/۰۴/۲۶
۳-  سیدرحیم موسویــــــــــان     ۶۱/۰۴/۲۶

۴-محمـــــــد سپهـــــــــــری    ۶۱/۰۰/۰۰

۵- محســــــــــــــــــــن دلال   ۶۱/۰۵/۰۲

۶- یوسف علی عباسنــــژاد    ۶۱/۰۵/۰۶

۷-ابراهیـــــم تهرانـــــــــــــی   ۶۱/۰۵/۰۷

۸- سید محمدعلی نورانــــی   ۶۱/۰۶/۱۶

۹- ناصـــر حاجــــی شـــــــاه    ۶۱/۰۷/۲۱

۱۰- سیاوش نجفـــــــــــــــی    ۶۱/۰۷/۲۵

۱۱- محمد پورحیــــــــــــدری     ۶۱/۱۰/۰۴

۱۲- محمدحسین عیـــــــــدی   ۶۱/۱۰/۰۴

۱۳- مرتضی کاظمــــــــــــی    ۶۱/۱۰/۰۴

۱۴- علــی شوشتــــــری پور    ۶۱/۱۱/۱۱

۱۵- عبدالحمید شـــــری زاده    ۶۱/۱۱/۲۱

۱۶- خسرو نوع دوستـــــــــی    ۶۱/۱۲/۰۶

۱۷- مهــــــدی معــــــــــــاوی    ۶۲/۰۰/۰۰

۱۸- بهـــــــــروز برچا سبـــــی    ۶۲/۰۰/۰۰

۱۹- عبدالناصر مجتهــــد زاده ــــ ۶۲/۰۰/۰۰

۲۰- رضا محسنــــــــــــــی فر    ۶۲/۰۰/۰۰

۲۱- حمیـــــــد بردبــــــــــــار      ۶۲/۰۱/۰۱

۲۲- عبدالرسول نورانـــــــــــــی  ۶۲/۰۱/۱۰

۲۳-محمــــد ولــــی عزیـــــزی    ۶۲/۰۱/۲۶

۲۴- سید حسین نعمت زاده      ۶۲/۰۲/۲۳

۲۵- محمود انصــــــــــــــــــاری   ۶۲/۰۳/۱۰

۲۶- طاهــا جمیلــــــــــــــی راد   ۶۲/۱۰/۱۰

۲۷- علــــــــــی خضـــــــــــری    ۶۲/۱۲/۰۸

۲۸– محمدرضـــــــا رسولـــــــی   ۶۲/۱۲/۰۸

۲۹-نعیـــــم سبتـــــــــــــــــی     ۶۲/۱۲/۰۸

۳۰- موســـــــــی جعفــــــری     ۶۲/۱۲/۰۸

۳۱-   جعفـــــــر  عبداللهــــــی   ۶۲/۱۲/۰۸

۳۲- قاســــــم بانویــــــــــــی     ۶۲/۱۲/۰۸

۳۳- کورش نوئـــــــــــــــــــــی    ۶۲/۱۲/۰۸

۳۴- شاکر جله حیزانــــــــــــی   ۶۲/۱۲/۰۹

۳۵- مسعود صالحـــــــه زاده     ۶۳/۰۱/۲۰

۳۶- سیدکاظم مجـــــــــــدی     ۶۳/۰۴/۱۳

۳۷- محمدباقــر دورقــــی زاده    ۶۳/۰۵/۲۰

۳۸- عبداللــــــــــه مومـــــــــن   ۶۳/۰۹/۰۹

۳۸- عبدالعظیم فوجــــــــــــی    ۶۳/۱۰/۲۸

۴۰- رحیـــــم محسنـــــــــــی    ۶۳/۱۲/۰۶

۴۱-کامــــــــل نصـــــــاری پور     ۶۳/۱۲/۱۹

۴۲- عبدالقاســــــــــــــم زادان   ۶۴/۰۰/۰۰

۴۳- شکرالله بیـــــــــــــــــــــات  ۶۴/۰۰/۰۰

۴۴– عبدالرضا کاکاوندیــــــــــــان ۶۴/۰۴/۱۰

۴۵- علی بـــــــــــــــــرام زاده    ۶۴/۰۵/۲۴

۴۶- اسماعیل خباری  کوتشیــخ ۶۴/۰۷/۲۶

۴۷-  محســـــــن زالــــــــــی     ۶۴/۱۱/۱۸

۴۸- عبدالحمید قبیتــــــــــــــی   ۶۴/۱۱/۳۰

۴۹- مهدی روشنـــــــــــگر زاده   ۶۴/۱۲/۰۲

۵۰-ناصـــــــر سدمیــــــــــــری    ۶۵/۰۰/۰۰

۵۱- شهیــــــد شبیبـــــــــــــی   ۶۵/۰۱/۱۷

۵۲-سیدحامد محمــــــــــــدی    ۶۵/۰۱/۱۷

۵۳- رحیم گرگپـــــــــــــــــــــور    ۶۵/۰۳/۱۸

۵۴- جمهور ثانــــــــــــــی زاده    ۶۵/۰۸/۲۵

۵۵-عبداللطیــــف سالمــــــــی   ۶۵/۱۰/۲۴

۵۶- محمدرضا نعمت اللهـــــــی  ۶۵/۱۱/۰۰

۵۷– عبدالکریم سیاهپـــــــــــوش   ؟؟؟؟؟؟

۵۸- علی سیاهپــــــــــــــــــــــوش   ؟؟؟؟/

۵۹- امیـــــــــر تحریـــــــــــــری   ۶۵/۱۱/۰۵

۶۰- مجیـــــــــــد شــــــــــاداب   ۶۵/۱۱/۰۹

۶۱-محمـــــــــد شــــــــــــاداب   ۶۵/۱۱/۱۰

۶۲- سید احمد سجادی مهــری  ۶۵/۱۱/۲۰

۶۳- ناصر بهبهانــی نیـــــــــــــا    ۶۵/۱۲/۱۳

۶۴-سیدنــــوری موســـــــــوی    ۶۵/۱۲/۱۸

۶۵-سعیـــــــــــــد کنعانـــــــی    ۶۶/۰۱/۰۵

۶۶- رضا جمیل پـــــــــــــــــــور    ۶۶/۰۱/۲۲

۶۷- محمد قزباف نــــــــــــــژاد    ۶۶/۰۱/۲۵

۶۸-سیدمحمد صمــــــــــدی     ۶۶/۰۱/۲۶

۶۹- احمـــــــــــد برشـــــــــدی  ۶۶/۰۲/۰۳

۷۰- محمدرضا ( حمود ) ربیعی   ۶۶/۰۳/۱۵

۷۱- علیرضـــــــا گرگپــــــــور      ۶۶/۰۵/۲۶

۷۲- عبدالحسن نخیلــــــی نژاد  ۶۶/۱۲/۱۲

۷۳- عبدالحسین نخیلـــــی نژاد  ۶۶/۱۲/۲۰

۷۴- باقـــــــــر بحرانــــــــــــی    ۶۷/۰۱/۰۵

۷۵- قاسم شیــــــــر علـــــی   ۶۷/۰۳/۲۲

۷۶- علـــــــــــی دنیابیـــــــــن   ۶۷/۰۴/۰۴

۷۷- اسماعیـــــــل انجـــــــــام  ۶۷/۰۴/۰۴

۷۸- سالم حسن پور غانمــــی  ۶۷/۰۴/۰۴

۷۹- کاظـــــــــم حیـــــــــدری    ۶۷/۰۴/۰۴

۸۰- حسن صالحـــــــــــــــــی   ۶۷/۰۴/۰۴

۸۱-حیــدر قرینـــــــــــــــــــــی   ۶۷/۰۴/۰۴

۸۲-احمد کوره سفیــــــــــد       ۶۷/۰۴/۰۴

۸۳- جعفــــــــر البوخنفـــــــــــر  ۶۷/۰۴/۱۹

۸۴- جاســــــــــم حیــــــــــاوی  ۶۷/۰۴/۲۱

۸۵-سالم یوســــــــف نژادیان    ۶۷/۰۵/۱۳

۸۶-بهروز مـــــرادی قهدریجانی  ۶۷/۰۷/۰۴

۸۷- خدارحم خـــــــــــــدادادی   ۶۷/۱۱/۲۸

۸۸- نعـم مرصفیـان( جدیکار )     ۶۸/۱۲/۰۴

۸۹- عبدالحمیــــــــد نـــــــــوری   ۷۰/۰۵/۰۳

۹۰محمدعلی موسوی شوشتری۸۹/۰۸/۱۶