شهدای انقلاب خرمشهر                                          محمد شرافت ( ۵۷/۱۰/۲۷ )                                          صالح حزباوی ( ۵۷/۱۰/۲۰ )                                          بهزاد صفاتی ( ۵۷/۰۸/۲۲ )                                          کاظم بحرالدینی ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدحسین شاکری نژاد ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          عبدالجبار دریس ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدجعفر مقبل ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          کریم رفیعی دستجردی                                          سیدعلی جهان ارا ( ۵۷/۰۲/۰۲ )                                          شهدای بحران خرمشهر                                          عباس فرحان اسدی ( ۵۹/۰۳/۲۳ )                                          موسی بختور ( ۵۹/۰۳/۲۱ )                                          عبدالوهاب آرمیده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          بهروز ناسی زاده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عیسی فرجام ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عبدالزهرا قیم ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          شهدای مقاومت 45 روزه خرمشهر                                          البوم فرید روئی زاده                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          محمود رضا فرخی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          امیر رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          عبدالمهدی راضی نژاد ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          محمد حسین حاجی شاه ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          حسین حمزه ای ( ۵۹/۰۸/۰۳ )                                          سید شبیر نزاری ( ۵۹/۰۸/۰۲ )                                          سید احمد نعمت زاده ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          عباس انصاری ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          جهان شیر ابوالحسنی ( ۵۹/۰۷/۲۹ )                                          محمود رضا دشتی ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          حمید رضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          محمود کعبی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          بهنام محمدی راد ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          علی رحیمی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          محمود احمدی شیخانی ( ۵۹/۰۷/۲۶ )                                          سامک اناری ( ۵۹/۰۷/۲۵ )                                          عبدالرحیم سامری ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          جمشید پناهی میمندی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          علی هاشمیان طالخونچه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی مصباحی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی عمادی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید ابراهیم علامه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          محمد حسن شریف قنوتی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          کورش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          داریوش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          بیژن طالبی ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          پرویز علی عرب ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          عبدالمهدی آلبوغبیش ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          نعمت الله مکه ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          علیرضا جان بزرگی ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          محمدرضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۱۹ )                                          حمزه کعبی ( ۵۹/۰۷/۱۷ )                                          نادر فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۵ )                                          محسن هاشمی ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          محمدتقی محسنی فر ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          حسین مجتهد زاده ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          سید علی حسینی ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          عبدالملک فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۱ )                                          صالح قلیلیان ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          محمدصادق پور تدین ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          رضا کریم پور ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          سید مسعود عبود زاده ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          محسن شمشیری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          عبدالوهاب ثامری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          خانم شهناز محمدی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          فرید روئی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          خانم شهناز حاجی شاه ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          تقی ساق بلند زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالحسین شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          عبدالرزاق شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          سید حسین حسینی ( ۵۹/۰۷/۰۵ )                                          محمد لک ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          علی اکبر اعرابی سامانی ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          اسماعیل صعبری ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          ذبیح الله سیف ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          جلال عزیزیان ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالوهاب دارمی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          علیرضا پیروزمند ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          مرتضی رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالرحیم بحرانی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          سید کاظم طهری ( ۵۹/۰۷/۰۲ )                                          حیدر حیدری ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          رحمان اقبالپور ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          سید جعفر موسوی ( ۵۹/۰۶/۲۷ )                                          شهدای آزادسازی خرمشهر                                          حبیب فرحانیان ( ۶۱/۰۳/۰۳ )                                          سید علی اکبر موسوی ( ۶۱/۰۳/۰۲ )                                          علی اکبر طاهری بنی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          نعمت الله لوئی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          مجید عقیقی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۵ )                                          محمود رضا کریمی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالامیر جراح زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالمهدی آهکی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          رضا طاهری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جمشید برون ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا پرورش ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد قندهاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          مسلم تمری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محمدرضا کاظمی پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          قاسم داخل زاده هویزه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محسن رنگرز ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور مرادی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          اسماعیل خسروی دستگردی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          حمید ریحانی فلاحیه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالحسن طاهریان پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          ابراهیم قاطعی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالرحیم ملاعلیزاده نصاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جاسم محرزی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد توپال ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور گلی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا ابکار ( ۶۱/۰۲/۱۹ )                                          عبدالرضا موسوی ( ۶۱/۰۲/۱۷ )                                          شریف مهاجر ( ۶۱/۰۲/۱۶ )                                          عبدالله معاوی ( ۶۱/۰۲/۱۵ )                                          شبیر فرهانی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          سعید غضنفری ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          بهزاد مکسبی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          محمود فرهنگ ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          مهدی ملحاوی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          رضا کیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی زارعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          حامد دریس ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          علی سلیمانی نیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          غلامرضا ابکار ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          جاسم دریساوی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          اکبر طاهری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          ابوالفضل خاوری یگانه ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید حمید ارجعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          صالح یوسفی اصل ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          محمدرضا باقری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          عبدالحسین کاظمی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید علی اکبر نعمت زاده ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          کریم اقبالپور ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی پورحیدری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سلمان بهار ( ۶۱/۰۲/۰۹ )                                         

اسامی شهدای مرحله ( مقاومت ۴۵ روزه )

 

شهدای مرحله مقاومت ۴۵ روزه عبارتند از :

##########################

۱- سیدجعفــر موســـــــــوی .  ۵۹/۰۶/۲۷

۲- رحمــــــــــان اقبالپــــــــور  . ۵۹/۰۶/۳۱

۳- حیــــــــــدر حیـــــــــدری  .   ۵۹/۰۶/۳۱

۴- سید کاظــــم طهـــــــری  .  ۵۹/۰۷/۰۲

۵- عبدالرحیـــــم بحرانـــــی  .  ۵۹/۰۷/۰۳

۶- مرتضی رفیعی دستجردی. ۵۹/۰۷/۰۳

۷- علیرضــــــا پیروزمنـــــــد  .  ۵۹/۰۷/۰۳

۸- عبدالوهاب دارمــــــــــی  . ۵۹/۰۷/۰۳

۹- جــــــــلال عزیزیـــــــــــان   ۵۹/۰۷/۰۳

۱۰- ذبیح اللــــه سیــــــــــف . ۵۹/۰۷/۰۴

۱۱- اسماعیــل صعبـــــری  .   ۵۹/۰۷/۰۴

۱۲- علی اکبر اعرابی سامانی.۵۹/۰۷/۰۴

۱۳- محمـــــــد لـــــــــــــک   .  ۵۹/۰۷/۰۴

۱۴- سیدحسین حسینـــی   . ۵۹/۰۷/۰۵

      محمــــــد رضــــا کـــــــــــرم   .     ۵۹/۰۷/۰۵

۱۵- عبدالرزاق شهیـــــــدی .  ۶۹/۰۷/۰۶

۱۶- عبدالحسین شهیــــدی  .  ۵۹/۰۷/۰۶

۱۷- عبدالرحیم فرحانیان زاده .۵۹/۰۷/۰۷

۱۸- تقـــــی ساق بلنــد زاده . ۵۹/۰۷/۰۷

۱۹- خانم شهناز حاجی شاه . ۵۹/۰۷/۰۸

۲۰- فریــــد  روئـــــــی زاده  . ۵۹/۰۷/۰۸

۲۱- خانم شهناز محمدی زاده. ۵۹/۰۷/۰۸

۲۲ – احمـــــــــد شـــــــــوش .  ۵۹/۰۷/۰۸

۲۳- عبدالوهاب ثامــــــــــری .  ۵۹/۰۷/۰۹

۲۴- محسـن شمشیـــــــری  .  ۵۹/۰۷/۰۹

۲۵- سید مسعود عبـود زاده   . ۵۹/۰۷/۰۹

۲۶حســــــن  برومنـــــــــــد .  ۵۹/۰۷/۰۹

۲۷- رضا کریـــــــم پــــــــور   .  ۵۹/۰۷/۱۰

۲۸- محمدصادق پور تدین     .   ۵۹/۰۷/۱۰

۲۰- صالح قلیلیــــــــــــان     .   ۵۹/۰۷/۱۰

۳۰- عبدالملک فیصلـــــــی   .  ۵۹/۰۷/۱۰

۳۱- سید علـــی حسینـــی    .  ۵۹/۰۷/۱۰

۳۲- قــــدرت الله کیانـــــی     .  ۵۹/۰۷/۱۰

۳۳- محمد تقـی محسنی فر .  ۵۹/۰۷/۱۰

۳۴- حسین مجتهـــــدزاده      .  ۵۹/۰۷/۱۲

۳۵- محسـن هاشمــــــــی   .  ۵۹/۰۷/۱۲    

۳۶- نـــــــادر فیصلـــــــی   .    ۵۹/۰۷/۱۵

۳۷- حمزه کعبــــــــــــــی   .    ۵۹/۰۷/۱۷

۳۸- محمدرضا آهــن کــوب    . ۵۹/۰۷/۱۹ 

۳۹- علیرضا جان بزرگــــــی   . ۵۹/۰۷/۲۱

۴۰- نعمـــــــت الله مکــــه    .   ۵۹/۰۷/۲۱

۴۱- حمیدرضــا رستمــــی.  .   ۵۹/۰۷/۲۱

۴۲- عبدالمهدی آلبوغبیش .     ۵۹/۰۷/۲۲

۴۳- پرویز علی عــــــــرب    .    ۵۹/۰۷/۲۲

۴۴- بیــــــژن طالبــــــــی    .    ۵۹/۰۷/۲۲

۴۵- داریوش خطا بخـش   .      ۵۹/۰۷/۲۴

۴۶- کورش خطا بخــش    .       ۵۹/۰۷/۲۴

۴۷-محمد حسن شریف قنوتی۵۹/۰۷/۲۴

۴۸- سید ابراهیم علامه      .   ۵۹/۰۷/۲۴

۴۹- سید مرتضی عمادی   .    ۵۹/۰۷/۲۴

۵۰- سید مرتضی مصباحی  .  ۵۹/۰۷/۲۴

۵۱- علی هاشمیان طالخونچه. ۵۹/۰۷/۲۴

۵۲- جمشید پناهی میمندی . ۵۹/۰۷/۲۴

۵۳- عبدالرحیم سامــــری   .   ۵۹/۰۷/۲۴

۵۴- سیامک انـــــــــــــاری   .  ۵۹/۰۷/۲۵

۵۵- محمود احمدی شیخانی   ۵۹/۰۷/۲۶

۵۶- علــی رحیمــــــــــــــی  . ۵۹/۰۷/۲۷

۵۷- بهنـــام محمــــدی راد  .  ۵۹/۰۷/۲۷

۵۸- محمـــود کعبـــــــــــی   . ۵۹/۰۷/۲۷

۵۹- حمیدرضا آهنکـــــوب  .  ۵۹/۰۷/۲۸

۶۰- محمود رضا دشتــی .     ۵۹/۰۷/۲۸

۶۱- جهان شیر ابوالحسنی .  ۵۹/۰۷/۲۹

۶۲- عبــــاس انصـــــاری   .   ۵۹/۰۷/۳۰

۶۳- سید احمد نعمت زاده  . ۵۹/۰۷/۳۰

۶۴- سیـد شبیـر نظـــاری .   ۵۹/۰۸/۰۲

۶۵- حسیــــن حمـــزه ای  .  ۵۹/۰۸/۰۳

۶۶- عبدالمهدی راضی نژاد. ۵۹/۰۸/۰۴

۶۸- امیر رفیعی دستجردی .۵۹/۰۸/۰۴

۶۹- محمود رضا فرخــــــی . ۵۹/۰۸/۰۴

۷۰- علی اکبـــر شکریــــان  ۵۹/۰۷/۰۰

========================

یادی از شهدای اعزامی از دیگر شهرستانها