شهدای انقلاب خرمشهر                                          محمد شرافت ( ۵۷/۱۰/۲۷ )                                          صالح حزباوی ( ۵۷/۱۰/۲۰ )                                          بهزاد صفاتی ( ۵۷/۰۸/۲۲ )                                          کاظم بحرالدینی ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدحسین شاکری نژاد ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          عبدالجبار دریس ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدجعفر مقبل ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          کریم رفیعی دستجردی                                          سیدعلی جهان ارا ( ۵۷/۰۲/۰۲ )                                          شهدای بحران خرمشهر                                          عباس فرحان اسدی ( ۵۹/۰۳/۲۳ )                                          موسی بختور ( ۵۹/۰۳/۲۱ )                                          عبدالوهاب آرمیده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          بهروز ناسی زاده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عیسی فرجام ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عبدالزهرا قیم ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          شهدای مقاومت 45 روزه خرمشهر                                          البوم فرید روئی زاده                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          محمود رضا فرخی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          امیر رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          عبدالمهدی راضی نژاد ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          محمد حسین حاجی شاه ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          حسین حمزه ای ( ۵۹/۰۸/۰۳ )                                          سید شبیر نزاری ( ۵۹/۰۸/۰۲ )                                          سید احمد نعمت زاده ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          عباس انصاری ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          جهان شیر ابوالحسنی ( ۵۹/۰۷/۲۹ )                                          محمود رضا دشتی ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          حمید رضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          محمود کعبی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          بهنام محمدی راد ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          علی رحیمی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          محمود احمدی شیخانی ( ۵۹/۰۷/۲۶ )                                          سامک اناری ( ۵۹/۰۷/۲۵ )                                          عبدالرحیم سامری ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          جمشید پناهی میمندی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          علی هاشمیان طالخونچه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی مصباحی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی عمادی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید ابراهیم علامه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          محمد حسن شریف قنوتی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          کورش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          داریوش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          بیژن طالبی ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          پرویز علی عرب ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          عبدالمهدی آلبوغبیش ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          نعمت الله مکه ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          علیرضا جان بزرگی ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          محمدرضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۱۹ )                                          حمزه کعبی ( ۵۹/۰۷/۱۷ )                                          نادر فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۵ )                                          محسن هاشمی ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          محمدتقی محسنی فر ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          حسین مجتهد زاده ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          سید علی حسینی ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          عبدالملک فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۱ )                                          صالح قلیلیان ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          محمدصادق پور تدین ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          رضا کریم پور ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          سید مسعود عبود زاده ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          محسن شمشیری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          عبدالوهاب ثامری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          خانم شهناز محمدی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          فرید روئی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          خانم شهناز حاجی شاه ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          تقی ساق بلند زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالحسین شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          عبدالرزاق شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          سید حسین حسینی ( ۵۹/۰۷/۰۵ )                                          محمد لک ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          علی اکبر اعرابی سامانی ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          اسماعیل صعبری ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          ذبیح الله سیف ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          جلال عزیزیان ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالوهاب دارمی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          علیرضا پیروزمند ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          مرتضی رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالرحیم بحرانی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          سید کاظم طهری ( ۵۹/۰۷/۰۲ )                                          حیدر حیدری ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          رحمان اقبالپور ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          سید جعفر موسوی ( ۵۹/۰۶/۲۷ )                                          شهدای آزادسازی خرمشهر                                          حبیب فرحانیان ( ۶۱/۰۳/۰۳ )                                          سید علی اکبر موسوی ( ۶۱/۰۳/۰۲ )                                          علی اکبر طاهری بنی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          نعمت الله لوئی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          مجید عقیقی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۵ )                                          محمود رضا کریمی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالامیر جراح زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالمهدی آهکی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          رضا طاهری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جمشید برون ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا پرورش ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد قندهاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          مسلم تمری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محمدرضا کاظمی پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          قاسم داخل زاده هویزه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محسن رنگرز ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور مرادی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          اسماعیل خسروی دستگردی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          حمید ریحانی فلاحیه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالحسن طاهریان پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          ابراهیم قاطعی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالرحیم ملاعلیزاده نصاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جاسم محرزی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد توپال ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور گلی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا ابکار ( ۶۱/۰۲/۱۹ )                                          عبدالرضا موسوی ( ۶۱/۰۲/۱۷ )                                          شریف مهاجر ( ۶۱/۰۲/۱۶ )                                          عبدالله معاوی ( ۶۱/۰۲/۱۵ )                                          شبیر فرهانی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          سعید غضنفری ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          بهزاد مکسبی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          محمود فرهنگ ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          مهدی ملحاوی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          رضا کیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی زارعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          حامد دریس ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          علی سلیمانی نیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          غلامرضا ابکار ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          جاسم دریساوی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          اکبر طاهری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          ابوالفضل خاوری یگانه ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید حمید ارجعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          صالح یوسفی اصل ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          محمدرضا باقری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          عبدالحسین کاظمی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید علی اکبر نعمت زاده ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          کریم اقبالپور ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی پورحیدری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سلمان بهار ( ۶۱/۰۲/۰۹ )                                         

اسامی شهدای مرحله ( آزادسازی )

 

شهدای این مرحله ( در آزادسازی ) عبارتند از:

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

۱- سلمــــــــان بهــــــــار     *    ۶۱/۰۲/۰۹

۲- مرتضـــی پــــور حیــــدری *  ۶۱/۰۲/۱۰

۳- کریـــــــــــم اقبالپـــــــــور *   ۶۱/۰۲/۱۰

۴- سید علی اکبـرنعمـت زاده  * ۶۱/۰۲/۱۰

۵- عبدالحسیـــــن کاظمــــی  *  ۶۱/۰۲/۱۰

۶- حامـــــــد دریـــــــــــــــس      ۶۱/۰۲/۱۰

۷- مرتضــــــی زارعــــــــــــی     ۶۱/۰۲/۱۰

۸- محمدرضــا باقــــــــــــــری  *  ۶۱/۰۲/۱۰

۹- صالــــح یوسفـــی اصــــل  *  ۶۱/۰۲/۱۰

۱۰- سید حمید ارجعـــــــــــی   * ۶۱/۰۲/۱۰

۱۱- رضـــــــا کیانــــــــــــــــــی    ۶۱/۰۲/۱۰

۱۲- ابوالفضــل خاوری یگانــــــه   ۶۱/۰۲/۱۰

۱۳- اکبـــــــر طاهــــــــــــــری  *  ۶۱/۰۲/۱۰

۱۴- جاســـم دریســـــــــــــاوی    ۶۱/۰۲/۱۰

۱۵- غلامرضـــــــا آبکـــــــــــار  *   ۶۱/۰۲/۱۰

۱۶- علــــــی سلیمانـــــــــــی  *  ۶۱/۰۲/۱۰

۱۷- مهــــــــدی ملحــــــــــــاوی    ۶۱/۰۲/۱۲

۱۸- محمــــــود فرهنــــــــــــگ     ۶۱/۰۲/۱۲

۱۹- بهــــــــزاد مکسبـــــــــــی     ۶۱/۰۲/۱۲

۲۰- سعیــــد غضنفــــــــــــری      ۶۱/۰۲/۱۲

۲۱- شبیــــر فرهانــــــــــــــــی    ۶۱/۰۲/۱۲

۲۲- عبـــــدالله معــــــــــــــاوی    ۶۱/۰۲/۱۵

۲۳- شریــــــف مهاجــــــــــــر      ۶۱/۰۲/۱۶

۲۴- د. عبدالرضا موسوی    ۶۱/۰۲/۱۷

۲۵- علیرضــــــــا آبکــــــــــــار      ۶۱/۰۲/۱۹

۲۶ – منصـــــــــــور گلـــــــــــی *  ۶۱/۰۲/۲۰

۲۷- احمــــــــــد توپـــــــــــــال *   ۶۱/۰۲/۲۰

۲۸- جاســـم محـــــــرزی زاده   *  ۶۱/۰۲/۲۰

۲۹- عبدالرحیم ملاعلیزاده نصاری* ۶۱/۰۲/۲۰

۳۰- ابراهیــــــــــــم قاطعــــــی *  ۶۱/۰۲/۲۰

۳۱- عبدالحسن طاهریان پـــور  *   ۶۱/۰۲/۲۰

۳۲- حمید ریحانــی فلاحیـــــــه   * ۶۱/۰۲/۲۰

۳۳- اسماعیل خسروی دستگردی  ۶۱/۰۲/۲۰

۳۴- منصــــــور مـــــــــــــــرادی      ۶۱/۰۲/۲۰

۳۵- محســــن رنگـــــــــــــــــرز  *   ۶۱/۰۲/۲۰

۳۶- قاسم داخـــــل زاده حویزه    * ۶۱/۰۲/۲۰

۳۷- محمدرضــا کاظمـــــــی پور *   ۶۱/۰۲/۲۰

۳۸- مسلـــم تمـــــــــــــــــــری       ۶۱/۰۲/۲۰

۳۹- احمــــــد قندهــــــــــــاری  *   ۶۱/۰۲/۲۰

۴۰- علیرضـــــــا پـــــــــــــرورش *  ۶۱/۰۲/۲۰

۴۱- جمشیـــــــد بــــــــــــــرون  *  ۶۱/۰۲/۲۰

۴۲- رضـــا طاهـــــــــــــــــــری   *  ۶۱/۰۲/۲۰

۴۳- عبدالمهــــدی آهکــــــــــی  * ۶۱/۰۲/۲۰

۴۴- عبدالامیــر جـــــــــراح زاده  * ۶۱/۰۲/۲۰

۴۵- محمود رضـــا کریمــــــــی  *  ۶۱/۰۲/۲۰

۴۶- مجیـــد عقیقـــــــــــی زاده     ۶۱/۰۲/۲۵

۴۷- نعمت اللـــــه لوئـــــــــــــی    ۶۱/۰۳/۰۱

۴۸- علی اکبر طاهــــری بنــــی    ۶۱/۰۳/۰۱

۴۹- سید علی اکبــــر موســوی    ۶۱/۰۳/۰۲

۵۰- حبیـــــب فرحانیـــــــــــــان     ۶۱/۰۳/۰۳

****************************************

یادی از شهدای اعزامی از دیگر شهرستانها