شهدای انقلاب خرمشهر                                          محمد شرافت ( ۵۷/۱۰/۲۷ )                                          صالح حزباوی ( ۵۷/۱۰/۲۰ )                                          بهزاد صفاتی ( ۵۷/۰۸/۲۲ )                                          کاظم بحرالدینی ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدحسین شاکری نژاد ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          عبدالجبار دریس ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدجعفر مقبل ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          کریم رفیعی دستجردی                                          سیدعلی جهان ارا ( ۵۷/۰۲/۰۲ )                                          شهدای بحران خرمشهر                                          عباس فرحان اسدی ( ۵۹/۰۳/۲۳ )                                          موسی بختور ( ۵۹/۰۳/۲۱ )                                          عبدالوهاب آرمیده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          بهروز ناسی زاده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عیسی فرجام ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عبدالزهرا قیم ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          شهدای مقاومت 45 روزه خرمشهر                                          البوم فرید روئی زاده                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          محمود رضا فرخی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          امیر رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          عبدالمهدی راضی نژاد ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          محمد حسین حاجی شاه ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          حسین حمزه ای ( ۵۹/۰۸/۰۳ )                                          سید شبیر نزاری ( ۵۹/۰۸/۰۲ )                                          سید احمد نعمت زاده ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          عباس انصاری ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          جهان شیر ابوالحسنی ( ۵۹/۰۷/۲۹ )                                          محمود رضا دشتی ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          حمید رضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          محمود کعبی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          بهنام محمدی راد ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          علی رحیمی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          محمود احمدی شیخانی ( ۵۹/۰۷/۲۶ )                                          سامک اناری ( ۵۹/۰۷/۲۵ )                                          عبدالرحیم سامری ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          جمشید پناهی میمندی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          علی هاشمیان طالخونچه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی مصباحی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی عمادی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید ابراهیم علامه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          محمد حسن شریف قنوتی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          کورش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          داریوش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          بیژن طالبی ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          پرویز علی عرب ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          عبدالمهدی آلبوغبیش ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          نعمت الله مکه ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          علیرضا جان بزرگی ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          محمدرضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۱۹ )                                          حمزه کعبی ( ۵۹/۰۷/۱۷ )                                          نادر فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۵ )                                          محسن هاشمی ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          محمدتقی محسنی فر ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          حسین مجتهد زاده ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          سید علی حسینی ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          عبدالملک فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۱ )                                          صالح قلیلیان ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          محمدصادق پور تدین ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          رضا کریم پور ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          سید مسعود عبود زاده ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          محسن شمشیری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          عبدالوهاب ثامری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          خانم شهناز محمدی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          فرید روئی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          خانم شهناز حاجی شاه ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          تقی ساق بلند زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالحسین شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          عبدالرزاق شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          سید حسین حسینی ( ۵۹/۰۷/۰۵ )                                          محمد لک ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          علی اکبر اعرابی سامانی ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          اسماعیل صعبری ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          ذبیح الله سیف ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          جلال عزیزیان ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالوهاب دارمی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          علیرضا پیروزمند ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          مرتضی رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالرحیم بحرانی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          سید کاظم طهری ( ۵۹/۰۷/۰۲ )                                          حیدر حیدری ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          رحمان اقبالپور ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          سید جعفر موسوی ( ۵۹/۰۶/۲۷ )                                          شهدای آزادسازی خرمشهر                                          حبیب فرحانیان ( ۶۱/۰۳/۰۳ )                                          سید علی اکبر موسوی ( ۶۱/۰۳/۰۲ )                                          علی اکبر طاهری بنی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          نعمت الله لوئی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          مجید عقیقی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۵ )                                          محمود رضا کریمی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالامیر جراح زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالمهدی آهکی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          رضا طاهری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جمشید برون ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا پرورش ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد قندهاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          مسلم تمری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محمدرضا کاظمی پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          قاسم داخل زاده هویزه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محسن رنگرز ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور مرادی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          اسماعیل خسروی دستگردی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          حمید ریحانی فلاحیه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالحسن طاهریان پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          ابراهیم قاطعی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالرحیم ملاعلیزاده نصاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جاسم محرزی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد توپال ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور گلی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا ابکار ( ۶۱/۰۲/۱۹ )                                          عبدالرضا موسوی ( ۶۱/۰۲/۱۷ )                                          شریف مهاجر ( ۶۱/۰۲/۱۶ )                                          عبدالله معاوی ( ۶۱/۰۲/۱۵ )                                          شبیر فرهانی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          سعید غضنفری ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          بهزاد مکسبی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          محمود فرهنگ ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          مهدی ملحاوی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          رضا کیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی زارعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          حامد دریس ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          علی سلیمانی نیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          غلامرضا ابکار ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          جاسم دریساوی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          اکبر طاهری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          ابوالفضل خاوری یگانه ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید حمید ارجعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          صالح یوسفی اصل ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          محمدرضا باقری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          عبدالحسین کاظمی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید علی اکبر نعمت زاده ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          کریم اقبالپور ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی پورحیدری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سلمان بهار ( ۶۱/۰۲/۰۹ )                                         

اسامی شهدای مرحله ( ۱۸ ماه انتظار )

 

  ((  شهدای مرحله ۱۸ ماه انتظار عبارتند از :))

mwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwm

۱- قدرت الله رحیمی             ۵۹/۰۸/۱۱

۲-عبدالرضا صباحی پور         ۵۹/۰۸/۱۵

۳- محمدطاهر نقیبی           ۵۹/۰۸/۲۳

۳-محمدرضا دشتی زاده       ۵۹/۰۹/۰۴

۴- عبدالرضا ستونگر             ۵۹/۰۹/۰۶

 عبدالحمیـد  مجـردی            ۵۹/۰۹/۰۷

۵- منصور لیامی                  ۵۹/۰۹/۱۷

۶- قاسم فرخی                  ۵۹/۰۹/۱۹

۷-عبدالنبی بردبار                ۵۹/۱۰/۰۶

۸-علی ارجمندی                  ۵۹/۱۱/۰۳

۹-محمد بینا                          ۵۹/۱۱/۰۳

۱۰- عبدالحسین بادیگر         ۵۹/۱۱/۲۳

۱۱-حمزه دشتی                   ۶۰/۰۰/۰۰

۱۲-سیامک جلیل زاده          ۶۰/۰۰/۰۰

۱۳- عبدالناصربهرامی یاراحمدی۶۰/۰۱/۰۱

۱۴-همت الله رودبـــاری          ۶۰/۰۱/۲۶

۱۵-  سید فتح الله ارجعــی      ۶۰/۰۲/۰۴

۱۶-غلامرضا نورانـــــی              ۶۰/۰۲/۲۶

۱۷-فاخــــــــر البوفتیلــه            ۶۰/۰۲/۳۰

۱۸- محمدرضامختاری کوچکانی ۶۰/۰۳/۱۶

۱۹- حمید ثامـــــــــــری             ۶۰/۰۳/۲۱

۲۰-  محمد کرمی جمـــور           ۶۰/۰۴/۱۱

۲۱-علیرضا   رضائـــی              ۶۰/۰۶/۰۱

۲۲- عبدالله  فیلـــوری              ۶۰/۰۶/۱۱

۲۳- حسن احمــــدی               ۶۰/۰۶/۱۴

۲۴-   عبدالرضا عباســـی         ۶۰/۰۶/۱۴

۲۵- محمد رضــا دارم                ۶۰/۰۶/۲۷

۲۶- عبدالرئــوف اهوازیان         ۶۰/۰۷/۰۰

۲۷- حمید  اگاه                       ۶۰/۰۷/۰۳

۲۸-احمد بهبود نیا                  ۶۰/۰۷/۰۵

۲۹- فرزاد مرادی قهدرجانی  ۶۰/۰۷/۰۵

۳۰محمد تقی عزیزیان          ۶۰/۰۷/۰۵

۳۱- سید محمدعلی جهان ارا ۶۰/۰۷/۰۷

۳۲- خداقلی رجبلو                  ۶۰/۰۸/۰۴

۳۳- حمیــــــــد بسکــــوک       ۶۰/۰۸/۰۵

۳۴- سید محمد رضا مصباحی  ۶۰/۰۸/۱۰

۴۵-سعید صفرزادگان             ۶۰/۰۸/۱۴

۳۶-ابراهیم عوده پور              ۶۰/۰۸/۲۱

۳۷-مرتضی صادقی               ۶۰/۰۹/۱۸

۳۸- حسن همت دهنه ای      ۶۰/۰۹/۰۸

۳۹  مریـــــد بابا احمدی          ۶۰/۰۹/۱۸

۴۰- محمد حسین زابل زاده    ۶۰/۰۹/۱۱

۴۱- خلیل حردانی                  ۶۰/۰۹/۱۶

۴۲- غلامحسین چنگلوائی          ۶۰/۰۹/۱۹

۴۳-پرویز سرلــــک                  ۶۰/۰۹/۲۹

۴۴- حسن طاهری بنــــی       ۶۰/۰۹/۳۰

۴۵- مسغـــــود پاکـــی           ۶۰/۱۰/۰۶

۴۶- جاسم یاقوت فـــام         ۶۰/۱۰/۱۶

۴۷- حمیدرضا دشتی نژادپور ۶۰/۱۰/۲۱

۴۸-محمد افــــزون                ۶۰/۱۹/۲۱

۴۹-ابراهیم حردانــی            ۶۰/۱۰/۲۶

۵۰- امیر مظفر  موسوی     ۶۰/۱۱/۲۰

۵۱ صادق جمیل پـــور         ۶۰/۱۲/۰۴

۵۲-حسن باقی سامانی   ۶۰/۱۲/۱۰

۵۳-حسین اقائـــی            ۶۰/۱۲/۱۴

۵۴- حسن شهسواری      ۶۱/۰۰/۰۰

۵۵- صادق نیسی پــور   ۶۱/۰۰/۰۰

۵۶- علیرضا جعفر نــژاد   ۶۱/۰۰/۰۰

۵۷– محسن برزگــار        ۶۱/۰۰/۰۰

۵۸-محمد سپهری (۱۳س)   ۶۱/۰۰ 

۵۹-حجت الله مرادی       ۶۱/۰۱/۰۲

۶۰- فرید  سیفی            ۶۱/۰۱/۰۲

۶۱-محمد دریساوی پوزه       ۶۱/۰۱/۰۵

۶۲-محمد شش انگشتی      ۶۱/۰۱/۰۵

۶۳-عبدالمجید خیاط زاده       ۶۱/۰۱/۰۷

۶۴-ضیا الدین کلانتر ضادقی    ۶۱/۰۱/۱۱

۶۵-

 

******

یادی از  شهدای اعزامی از دیگر شهرستانها 

که در این مرحله به یاری رزمندگان سپاه خرمشهر

شتافتند و خون  مطهرشان در این شهر بر زمین ریخته شد

******