شهدای انقلاب خرمشهر                                          محمد شرافت ( ۵۷/۱۰/۲۷ )                                          صالح حزباوی ( ۵۷/۱۰/۲۰ )                                          حسن مجتهدزاده ( ۵۷/۰۹/۳۰ )                                          بهزاد صفاتی ( ۵۷/۰۸/۲۲ )                                          کاظم بحرالدینی ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدحسین شاکری نژاد ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          عبدالجبار دریس ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدجعفر مقبل ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          کریم رفیعی دستجردی                                          سیدعلی جهان آرا ( ۵۷/۰۲/۰۲ )                                          شهدای بحران خرمشهر                                          عباس فرحان اسدی ( ۵۹/۰۳/۲۳ )                                          موسی بختور ( ۵۹/۰۳/۲۱ )                                          عبدالوهاب آرمیده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          بهروز ناسی زاده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عیسی فرجام ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عبدالزهرا قیم ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          شهدای مقاومت 45 روزه خرمشهر                                          محمود رضا فرخی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          امیر رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          عبدالمهدی راضی نژاد ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          محمد حسین حاجی شاه ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          حسین حمزه ای ( ۵۹/۰۸/۰۳ )                                          سید شبیر نزاری ( ۵۹/۰۸/۰۲ )                                          سید احمد نعمت زاده ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          عباس انصاری ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          جهان شیر ابوالحسنی ( ۵۹/۰۷/۲۹ )                                          محمود رضا دشتی ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          حمید رضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          محمود کعبی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          بهنام محمدی راد ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          علی رحیمی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          محمود احمدی شیخانی ( ۵۹/۰۷/۲۶ )                                          سامک اناری ( ۵۹/۰۷/۲۵ )                                          عبدالرحیم سامری ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          جمشید پناهی میمندی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          علی هاشمیان طالخونچه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی مصباحی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی عمادی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید ابراهیم علامه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          محمد حسن شریف قنوتی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          کورش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          داریوش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          بیژن طالبی ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          پرویز علی عرب ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          عبدالمهدی آلبوغبیش ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          نعمت الله مکه ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          علیرضا جان بزرگی ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          محمدرضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۱۹ )                                          حمزه کعبی ( ۵۹/۰۷/۱۷ )                                          نادر فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۵ )                                          محسن هاشمی ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          محمدتقی محسنی فر ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          حسین مجتهد زاده ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          سید علی حسینی ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          عبدالملک فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۱ )                                          صالح قلیلیان ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          محمدصادق پور تدین ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          رضا کریم پور ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          سید مسعود عبود زاده ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          محسن شمشیری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          عبدالوهاب ثامری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          خانم شهناز محمدی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          فرید روئی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          خانم شهناز حاجی شاه ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          تقی ساق بلند زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالحسین شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          عبدالرزاق شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          سید حسین حسینی ( ۵۹/۰۷/۰۵ )                                          محمد لک ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          علی اکبر اعرابی سامانی ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          اسماعیل صعبری ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          ذبیح الله سیف ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          جلال عزیزیان ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالوهاب دارمی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          علیرضا پیروزمند ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          مرتضی رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالرحیم بحرانی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          سید کاظم طهری ( ۵۹/۰۷/۰۲ )                                          حیدر حیدری ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          رحمان اقبالپور ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          سید جعفر موسوی ( ۵۹/۰۶/۲۷ )                                          شهدای آزادسازی خرمشهر                                          حبیب فرحانیان ( ۶۱/۰۳/۰۳ )                                          سید علی اکبر موسوی ( ۶۱/۰۳/۰۲ )                                          علی اکبر طاهری بنی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          نعمت الله لوئی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          مجید عقیقی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۵ )                                          محمود رضا کریمی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالامیر جراح زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالمهدی آهکی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          رضا طاهری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جمشید برون ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا پرورش ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد قندهاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          مسلم ثمری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محمدرضا کاظمی پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          قاسم داخل زاده هویزه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محسن رنگرز ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور مرادی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          اسماعیل خسروی دستگردی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          حمید ریحانی فلاحیه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالحسن طاهریان پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          ابراهیم قاطعی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالرحیم ملاعلیزاده نصاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جاسم محرزی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد توپال ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور گلی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا آبکار ( ۶۱/۰۲/۱۹ )                                          عبدالرضا موسوی ( ۶۱/۰۲/۱۷ )                                          شریف مهاجر ( ۶۱/۰۲/۱۶ )                                          عبدالله معاوی ( ۶۱/۰۲/۱۵ )                                          شبیر فرهانی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          سعید غضنفری ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          بهزاد مکسبی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          محمود فرهنگ ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          مهدی ملحاوی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          رضا کیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی زارعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          حامد دریس ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          علی سلیمانی نیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          غلامرضا آبکار ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          جاسم دریساوی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          اکبر طاهری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          ابوالفضل خاوری یگانه ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید حمید ارجعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          صالح یوسفی اصل ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          محمدرضا باقری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          عبدالحسین کاظمی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید علی اکبر نعمت زاده ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          کریم اقبالپور ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی پورحیدری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سلمان بهار ( ۶۱/۰۲/۰۹ )                                         

در مقاومت ۴۵ روزه (۲۱ شهریور تا ۴ آبان ۱۳۵۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

این مرحله ( مقاومت ۴۵ روزه ) که گل سر سبد مقاومت مردم خرمشهر است و به مقاومت ۴۵ روزه معروف گردیده از آغاز تجاوز دشمن بعثی در ۲۱ شهریور ۵۹ شروع و تا سقوط قسمت شمالی شهر بدست دشمن بعثی اختصاص یافته .
با توجه به نوع مبارزه مسلحانه و اوج ایثارگری فرزندان این مرز و بوم لازم است به این مرحله ( مقاومت ۴۵ روزه ) جداگانه و بطور مفصل پرداخته شود .
معرفی تک تک شهیدان این مرحله ( مقاومت ۴۵ روزه ) و بخصوص شهدای رزمنده از اهم اهداف ایجاد این سایت توسط ستاد یادواره شهدا می باشد.
امیدواوم با مشارکت عزیزان اهل فکر و اهل قلم بتوانیم این مهم را نیز به انجام برسانیم./ م اسکندری پور

************************************************

حضور نیروهای مردمی و داوطلب از شهرهای آبادان ، اهواز ، امیدیه ، بوشهر ، قم ، اردبیل و… و ورود گروهی از دانشجویان دانشکده افسری ، دسته ای از مجاهدان عراقی به همراه فداییان اسلام ، این مجوعه ی پاک و الهی را کامل نمود. فریاد خمسه خمسه هر لحظهبلند و بلندتر می شد ، پهن دشتی به رنگ خون از پیکر پاک صدها شهید پدید آمده بود ، پدران و مادرانمان این بار نیز سخاوتمندانه تر از پیش ، پهلوانان را که  به جای قهرمانان نشسته بودند به حمایت از روح خدا در شهر باقی گذاشتند و خود بارگران هجرت را به جان خریدند ، بی کوله بار و توشه ی راه ، با پای پیاده:   شرح این هجران و این خون جگر…………..

سر مهربان نخل ها یکی یکی خم شد و در ورای آسمان خاکستری لیبرالیسم ، خبر جانسوز سقوط شهر دل همه را و بیش از همه دلمادران و پدران داغدارمان را شکست. امانات گرانقدری را در سینه ی شهر بر جای گذاشتیم و خود با قایقی در هم شکسته ، سر به زیر و با شرمی آمیخته به پاکی و صداقت خود را به ساحل جنوبی کارونرساندیم. حماسه ی سی و پنج روز مقاومت فرزندان حسین ( ع ) و نوادگان علی( ع ) در رکاب خمینی بت شکن همچون نگینی بر سینه ی سترگ انقلاب اسلامی درخشیدن گرفت. روزها و ماههای غربت و انتظار فرا رسید ، از پشت بام ساختمان های ویران شده ی کوتشیخ ، دزدانه ، نگاهی به بخش اشغالی شهر می انداختیم ، گنبد شکسته و گلدسته های بر افراشته ی مسجد جامع نقطه ی قوتی بود که بچه ها را به پایداری و صبر فرا می خواند ، در شب های هجران و فراق و تا قبل ازشکسته شدن حصر آبادان خود را در حلقه ی بسته ی منورهای دشمن می دیدیم ، به نوبت با نوحه های حزین «برون»سینه می زدیم و می خواندیم:   شط می رود آهسته با خاطری از یاران………………..

چه دوران سخت و طاقت فرسایی بود دوران انتظار. بچه ها علاوه  بر شرکت در عملیات های مختلف ( ثامن الائمه ، طریق القدس ، فتح المبین ) و حفظ آمادگی های رزمی ، گروه گروه دوره های تخصصی تکاور ، غواصی ، تخریب ، توپخانه و…….را پشت سر گذاشتند ، نوبت آخرین و دقیق ترین شناسایی وضعیت دشمن فرا رسیده بود ، عبور با کلک ابتکاری از کارون و نفوذ به بخش اشغالی به منظور شناسایی مواضع ، محل استقرار ، استعداد نیرو و تجهیزات دشمن آغاز شد ، سردی هوا ، تاریکی شب و امواج پریشان و کف آلود کارون هم نمی توانست در برابر اراده ی خداجویان مقاومت کند ، در پانصد و هفتاد و پنجمین شب بیخوابی منتظران بالاخره روز و زمان موعود فرا رسید ، هجوم شب شکنان خداپرست به سنگرها و استحکامات دفاعی دشمن ،تداعی پرواز هزاران فرشته در عرش برین بود. / حجت ا… جهانگیری