شهدای انقلاب خرمشهر                                          محمد شرافت ( ۵۷/۱۰/۲۷ )                                          صالح حزباوی ( ۵۷/۱۰/۲۰ )                                          حسن مجتهدزاده ( ۵۷/۰۹/۳۰ )                                          بهزاد صفاتی ( ۵۷/۰۸/۲۲ )                                          کاظم بحرالدینی ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدحسین شاکری نژاد ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          عبدالجبار دریس ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدجعفر مقبل ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          کریم رفیعی دستجردی                                          سیدعلی جهان آرا ( ۵۷/۰۲/۰۲ )                                          شهدای بحران خرمشهر                                          عباس فرحان اسدی ( ۵۹/۰۳/۲۳ )                                          موسی بختور ( ۵۹/۰۳/۲۱ )                                          عبدالوهاب آرمیده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          بهروز ناسی زاده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عیسی فرجام ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عبدالزهرا قیم ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          شهدای مقاومت 45 روزه خرمشهر                                          محمود رضا فرخی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          امیر رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          عبدالمهدی راضی نژاد ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          محمد حسین حاجی شاه ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          حسین حمزه ای ( ۵۹/۰۸/۰۳ )                                          سید شبیر نزاری ( ۵۹/۰۸/۰۲ )                                          سید احمد نعمت زاده ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          عباس انصاری ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          جهان شیر ابوالحسنی ( ۵۹/۰۷/۲۹ )                                          محمود رضا دشتی ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          حمید رضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          محمود کعبی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          بهنام محمدی راد ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          علی رحیمی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          محمود احمدی شیخانی ( ۵۹/۰۷/۲۶ )                                          سامک اناری ( ۵۹/۰۷/۲۵ )                                          عبدالرحیم سامری ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          جمشید پناهی میمندی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          علی هاشمیان طالخونچه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی مصباحی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی عمادی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید ابراهیم علامه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          محمد حسن شریف قنوتی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          کورش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          داریوش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          بیژن طالبی ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          پرویز علی عرب ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          عبدالمهدی آلبوغبیش ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          نعمت الله مکه ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          علیرضا جان بزرگی ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          محمدرضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۱۹ )                                          حمزه کعبی ( ۵۹/۰۷/۱۷ )                                          نادر فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۵ )                                          محسن هاشمی ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          محمدتقی محسنی فر ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          حسین مجتهد زاده ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          سید علی حسینی ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          عبدالملک فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۱ )                                          صالح قلیلیان ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          محمدصادق پور تدین ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          رضا کریم پور ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          سید مسعود عبود زاده ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          محسن شمشیری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          عبدالوهاب ثامری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          خانم شهناز محمدی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          فرید روئی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          خانم شهناز حاجی شاه ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          تقی ساق بلند زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالحسین شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          عبدالرزاق شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          سید حسین حسینی ( ۵۹/۰۷/۰۵ )                                          محمد لک ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          علی اکبر اعرابی سامانی ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          اسماعیل صعبری ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          ذبیح الله سیف ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          جلال عزیزیان ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالوهاب دارمی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          علیرضا پیروزمند ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          مرتضی رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالرحیم بحرانی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          سید کاظم طهری ( ۵۹/۰۷/۰۲ )                                          حیدر حیدری ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          رحمان اقبالپور ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          سید جعفر موسوی ( ۵۹/۰۶/۲۷ )                                          شهدای آزادسازی خرمشهر                                          حبیب فرحانیان ( ۶۱/۰۳/۰۳ )                                          سید علی اکبر موسوی ( ۶۱/۰۳/۰۲ )                                          علی اکبر طاهری بنی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          نعمت الله لوئی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          مجید عقیقی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۵ )                                          محمود رضا کریمی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالامیر جراح زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالمهدی آهکی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          رضا طاهری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جمشید برون ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا پرورش ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد قندهاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          مسلم ثمری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محمدرضا کاظمی پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          قاسم داخل زاده هویزه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محسن رنگرز ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور مرادی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          اسماعیل خسروی دستگردی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          حمید ریحانی فلاحیه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالحسن طاهریان پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          ابراهیم قاطعی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالرحیم ملاعلیزاده نصاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جاسم محرزی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد توپال ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور گلی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا آبکار ( ۶۱/۰۲/۱۹ )                                          عبدالرضا موسوی ( ۶۱/۰۲/۱۷ )                                          شریف مهاجر ( ۶۱/۰۲/۱۶ )                                          عبدالله معاوی ( ۶۱/۰۲/۱۵ )                                          شبیر فرهانی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          سعید غضنفری ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          بهزاد مکسبی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          محمود فرهنگ ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          مهدی ملحاوی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          رضا کیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی زارعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          حامد دریس ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          علی سلیمانی نیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          غلامرضا آبکار ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          جاسم دریساوی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          اکبر طاهری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          ابوالفضل خاوری یگانه ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید حمید ارجعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          صالح یوسفی اصل ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          محمدرضا باقری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          عبدالحسین کاظمی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید علی اکبر نعمت زاده ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          کریم اقبالپور ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی پورحیدری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سلمان بهار ( ۶۱/۰۲/۰۹ )                                         

در بحران (بهمن ۱۳۵۷ تا شهریور ۱۳۵۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

این مرحله ( در بحران ) از نظر مقطع زمانی شامل پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ تا آغاز جنگ تحمیلی میباشد .
خصوصیات ایثار و مقاومت این دوران ( در بحران ) هم با دیگر دوران ها متفاوت بوده و با پیروزی انقلاب اسلامی انواع فتنه ها علیه انقلاب اسلامی چه از داخل و چه از خارج کشور آغاز گردید . تفاوت دشمنان داخلی و خارجی و تفاوت اهداف آنان مقاومت خاصی می طلبید که این مهم نیز توسط فرزندان غیور شهر بنحو احسن انجام گردید . دشمنانی که عده ای با هدف ایجاد آشوب و بحران در خوزستان جهت ناراضی کردن مردم و باز گرداندن شاه برنامه ریزی می کردند و عده ای دیگر هم با هدف تجزیه خوزستان از پیکره ایران اسلامی.
مقاومت مردم شهر در شناختن و شناساندن سرکرده های ان جریانهای پلید خواه مهره های داخلی آنان و خواه عروسک گردانهای خارجی کار حساس و مستمری را می طلبید.
در این مرحله ( در بحران ) جهت مقابله و خنثی کردن آن تحرکات، مردم غیور و ایثار گر خرمشهر شهدای گرانقدری را تقدیم اسلام نمودند.
معرفی شهدای این مرحله نیز از اهداف این سایت می باشد./ م اسکندری پور

************************************************

مجموعه ی این حوادث و ردیابی و شناسایی های انجام شده ، نیروهای انقلاب را بر آن داشت که طی هماهنگی های به عمل آمده ، در یک اقدام انقلابی ، محل دبیرستان عراقیهای مقیم خرمشهر را که به صورت انبار مرکزی سلاح و انواع بمب های دستی جهت تغذیه ی ضد  انقلاب در آمده بود را به تصرف خود در آورند ، ضمن بازجویی های انجام شده مشخص شد که دو افسر اطلاعاتی ارتش عراق در پوشش دبیر به خرمشهر آمده و مسئولیت آموزش و تهیه ی مواد منفجره را عهده دار بوده اند. با افزایش و تمرکز واحدهای نظامی عراق در مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، سپاه خرمشهر گروهی از پاسداران را به منظور کنترل نوار مرزی به کمک نیروهای مرزی ( ژاندارمری ) اعزام نمود ، حضور تعداد بسیاری از نیروهای انقلابی و جوان در کنار برادران سپاه و ژاندارمری بیانگر مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی و میزان علاقه ی مردم به دفاع از حریم مقدس انقلاب و تمامیت ارضی کشور است ، در همین دوران دفاع از مرزهای ایران اسلامی است که برادران پاسدار : موسی بختور ، حیدرحیدری ، رحمن اقبالپور و عباس فرحان اسدی جام شهادت را سرکشیدند. با تهاجم و یورش ناجوانمردانه ی مزدوران استکبار جهانی و ارتجاع به پرچمداری صدام تکریتی به خاک میهن اسلامی ، اشغال خرمشهر به عنوان پیش درآمد درهم شکستن انقلاب اسلامی از نگاه دشمن بود. غروب روز ۳۱ شهریور ۵۹ اولین گلوله ی توپ دشمن به شهر اصابت نمود ، مردان و زنان ، جوانان و نوجوانان خرمشهری در قالب گروههای محلی ، منطقه ای و مساجد بطور خودجوش بیرق مقابله با متجاوزان را بر دوش گرفته و شتابان خود را به نوار مرزی رساندند ، در روزهای آغازین ، گروه کثیری از دلاور مردان این دیار «بی سلاح» به شهادت رسیدند. حفظ و حراست از خرمشهر ، تنها به معنای جلوگیری از اشغال یک شهر به دست دشمن نبود بلکه مفهوم پاسداری از نهال نوپای انقلاب اسلامی را در بر داشت. ستاد مقاومت مردمی به سرپرستی شهید مهدی آلبوغبیش و مرحوم دکتر محمدرضا عباسی تشکیل شد ، کارتهای شناسایی بدون عکس برای افراد حاضر در عرصه ی جهاد صادر گردید ، حدود یکصد قبضه تفنگ ام یک توسط سپاه خرمشهر بین مدافعان بی سلاح توزیع گردید ، با افزوده شدن نیروهای مردمی از روستاها و شهرهای دیگر چهره ی انقلاب اسلامی مردمی تر جلوه می نمود. نیروهای مردمی این سربازان بدون اونیفورم خمینی بزرگ ، با لباسهای رنگین ، پای کوبان و جان برکف در کنار برادران پاسدار و ارتشی خود در معرکه ی عشق بازی و رسیدن به لقاءالله ، شورآفرین سرمست از باده ی توحید یکی پس از دیگری ، با سر و بی سر به دیدار معشوق شتافتند ، در این هنگامه ی پرشور و مومنانه بود که گل واژه ی نبرد تن با تانک با رشادتهای پاسدار شهید سید علی حسینی معنا گرفت و بسیجی سرفراز محمود معلم چشمانش را داد تا چشم زخمی به انقلاب اسلامی نرسد و خاطره ی جانبازیهای شیخ شریف قنوتی هرگز از ذهن بازماندگان دوران عزت و رستگاری پاک نخواهد شد ، آری بدینگونه بود که حماسه ای به بلندای تاریخ «حماسه ی مقاومت» در خرمشهر آفریده شد. / حجت ا.. جهانگیری