شهدای انقلاب خرمشهر                                          محمد شرافت ( ۵۷/۱۰/۲۷ )                                          صالح حزباوی ( ۵۷/۱۰/۲۰ )                                          حسن مجتهدزاده ( ۵۷/۰۹/۳۰ )                                          بهزاد صفاتی ( ۵۷/۰۸/۲۲ )                                          کاظم بحرالدینی ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدحسین شاکری نژاد ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          عبدالجبار دریس ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدجعفر مقبل ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          کریم رفیعی دستجردی                                          سیدعلی جهان آرا ( ۵۷/۰۲/۰۲ )                                          شهدای بحران خرمشهر                                          عباس فرحان اسدی ( ۵۹/۰۳/۲۳ )                                          موسی بختور ( ۵۹/۰۳/۲۱ )                                          عبدالوهاب آرمیده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          بهروز ناسی زاده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عیسی فرجام ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عبدالزهرا قیم ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          شهدای مقاومت 45 روزه خرمشهر                                          محمود رضا فرخی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          امیر رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          عبدالمهدی راضی نژاد ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          محمد حسین حاجی شاه ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          حسین حمزه ای ( ۵۹/۰۸/۰۳ )                                          سید شبیر نزاری ( ۵۹/۰۸/۰۲ )                                          سید احمد نعمت زاده ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          عباس انصاری ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          جهان شیر ابوالحسنی ( ۵۹/۰۷/۲۹ )                                          محمود رضا دشتی ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          حمید رضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          محمود کعبی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          بهنام محمدی راد ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          علی رحیمی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          محمود احمدی شیخانی ( ۵۹/۰۷/۲۶ )                                          سامک اناری ( ۵۹/۰۷/۲۵ )                                          عبدالرحیم سامری ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          جمشید پناهی میمندی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          علی هاشمیان طالخونچه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی مصباحی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی عمادی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید ابراهیم علامه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          محمد حسن شریف قنوتی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          کورش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          داریوش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          بیژن طالبی ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          پرویز علی عرب ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          عبدالمهدی آلبوغبیش ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          نعمت الله مکه ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          علیرضا جان بزرگی ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          محمدرضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۱۹ )                                          حمزه کعبی ( ۵۹/۰۷/۱۷ )                                          نادر فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۵ )                                          محسن هاشمی ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          محمدتقی محسنی فر ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          حسین مجتهد زاده ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          سید علی حسینی ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          عبدالملک فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۱ )                                          صالح قلیلیان ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          محمدصادق پور تدین ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          رضا کریم پور ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          سید مسعود عبود زاده ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          محسن شمشیری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          عبدالوهاب ثامری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          خانم شهناز محمدی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          فرید روئی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          خانم شهناز حاجی شاه ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          تقی ساق بلند زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالحسین شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          عبدالرزاق شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          سید حسین حسینی ( ۵۹/۰۷/۰۵ )                                          محمد لک ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          علی اکبر اعرابی سامانی ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          اسماعیل صعبری ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          ذبیح الله سیف ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          جلال عزیزیان ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالوهاب دارمی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          علیرضا پیروزمند ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          مرتضی رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالرحیم بحرانی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          سید کاظم طهری ( ۵۹/۰۷/۰۲ )                                          حیدر حیدری ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          رحمان اقبالپور ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          سید جعفر موسوی ( ۵۹/۰۶/۲۷ )                                          شهدای آزادسازی خرمشهر                                          حبیب فرحانیان ( ۶۱/۰۳/۰۳ )                                          سید علی اکبر موسوی ( ۶۱/۰۳/۰۲ )                                          علی اکبر طاهری بنی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          نعمت الله لوئی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          مجید عقیقی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۵ )                                          محمود رضا کریمی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالامیر جراح زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالمهدی آهکی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          رضا طاهری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جمشید برون ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا پرورش ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد قندهاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          مسلم ثمری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محمدرضا کاظمی پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          قاسم داخل زاده هویزه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محسن رنگرز ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور مرادی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          اسماعیل خسروی دستگردی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          حمید ریحانی فلاحیه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالحسن طاهریان پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          ابراهیم قاطعی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالرحیم ملاعلیزاده نصاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جاسم محرزی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد توپال ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور گلی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا آبکار ( ۶۱/۰۲/۱۹ )                                          عبدالرضا موسوی ( ۶۱/۰۲/۱۷ )                                          شریف مهاجر ( ۶۱/۰۲/۱۶ )                                          عبدالله معاوی ( ۶۱/۰۲/۱۵ )                                          شبیر فرهانی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          سعید غضنفری ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          بهزاد مکسبی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          محمود فرهنگ ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          مهدی ملحاوی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          رضا کیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی زارعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          حامد دریس ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          علی سلیمانی نیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          غلامرضا آبکار ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          جاسم دریساوی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          اکبر طاهری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          ابوالفضل خاوری یگانه ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید حمید ارجعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          صالح یوسفی اصل ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          محمدرضا باقری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          عبدالحسین کاظمی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید علی اکبر نعمت زاده ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          کریم اقبالپور ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی پورحیدری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سلمان بهار ( ۶۱/۰۲/۰۹ )                                         

در انقلاب ( دی ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷)

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحله در انقلاب شامل فعالیتهای جوانان و مذهبیون خرمشهر در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است .
مقاومت و ایثار مردم خرمشهر در انقلاب برابر نظام ستم شاهی و همچنین خنثی کردن فتنه نفوذ و گسترش فرقه بهاییت توسط ساواک و افشای مزدوری شاه نسبت به امریکا و انگلیس و ایستادگی جوانان شهر در برابر ساواک و تقدیم شهدای گرانقدری مانند شهید علی جهان ارا و شهید رفیعی و شهید حسن مجتهد زاده از خصوصیات این مرحله می باشد/ م اسکندری پور

************************************************

در انقلاب موقعیت استراتژیک و همسایگی با کشور عراق که به ظاهر دولتی سوسیالیست وضد آمریکایی بود ، اصرار رژیم شاهنشاهی بر پذیرش ارزش های غربی و اسلام ستیزی نظام طاغوت ، بی اعتنایی مردم و به خصوص نسل جوان به خواسته های نظام سلطنتی باعث ایجاد جو پلیسی و امنیتی در شهر شده بود تا این که صدای منجی شنیده شد ، به فرمان امام راحل مردم خرمشهر نیز همگام با دیگر هموطنان به خیابان ها ریختند و خواهان ایرانی اسلامی و تحت ولایت و رهبری الهی شدند. مسجد امام جعفرصادق کانون و محل اجتماع مردم و نقطه ی آغاز راه پیمایی ها علیه حاکمیت طاغوت بود.

بیست آبان ۱۳۵۷ مصادف با عید سعید قربان ، نقطه ی اوج مبارزات مردم مسلمان خرمشهر در برابر حکومت ظلم و جور بود ، دراین روز تعدادی از جوانان متدین وانقلابی خرمشهر با گلوله ی مدافعان سلطنت به درجه ی رفیع شهادت نایل آمدند و در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی به بار نشست. مردم خرمشهر نیز همراه دیگر ایرانیان مسلمان طعم پیروزی و آزادی را مزه مزه می کردند که بناگاه دیوار نفاق و توطئه برسرمان باریدن گرفت ، دین ستیزان و دشمنان ایران یکپارچه و اسلامی ، تضاد دروغین عرب و عجم؟! را دامن زدند ، شهر در هاله ای از بهت فرو رفته بود ، روزانه ده ها بمب آتشزا ، صوتی و مخرب در گوشه و کنار منفجر میشد و هر بار گلی از بوستان نورسته ی انقلاب اسلامی را پرپر میکرد. تشکیل ستاد رزمندگان خلق عرب؟! و شکل گیری مرکز الثقافی از سوی ضد انقلابیون وابسته به بیگانه و مارکسیستهای وطنی و عناصر وابسته به حزب توده ، اوضاع سیاسی و اجتماعی ، اقتصادی و نظامی شهر را تحت تاثیر قرار داده بود ، تیمسارمدنی ( وزیردفاع ، فرمانده نیروی دریایی و استاندار خوزستان ) بافراخوان و استقرار یک گردان از تکاوران نیروی دریایی ، موجبات تحریک و تشنج بیش ازحد را فراهم آورد. مانور تیمسار مدنی و نیروهایش و در مقابل ، موضع گیری وتحصن اعضای کانون فرهنگی – نظامی انقلابیون مسلمان در مسجد جامع ، بوضوح حکایت از پیشامدی ناگوار به همراه داشت تااینکه در ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ غایله ی دروغین جنگ عرب و عجم شکل گرفت. این درگیریها تا اواخر اردیبهشت آن سال ادامه داشت ، متاسفانه رفت وآمد و حضور تنی چند از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ( منافقین ) درکانون فرهنگی -نظامی در بروز این حوادث بی تاثیر نبود. پس از تشکیل جهاد سازندگی و با گسیل جوانان شیفته ی خدمت به روستاییان ، تشکیل سپاه مرزی با مشارکت جوانان متدین روستایی و مرزنشنان غیور به مورد اجرا گذاشته شد. بمب گذاری در هر کوی و برزن ، اداره ، فروشگاه ، بازار و محله همچنان ادامه داشت ، سردمداران استکبار آشکارا اصل انقلاب را نشانه گرفته بودند و با ترغیب و تسلیح مزدوران داخلی بر میزان ناامنی ها دامن می زدند ، نقش رژیم بعثی عراق در تامین سلاح و بمب و وسایل مخابراتی ضد انقلاب  داخلی محرز و قطعی است. از اوایل خرداد ۵۹ گشت هوایی و شناسایی هواپیماهای عراق در آسمان خرمشهر به یک امر عادی تبدیل شده بود ، مجموعه ی گزارشات فرمانداری و سپاه پاسداران به استانداری و سپاه استان و دیگر ارگانهای ذیربط که با بی تفاوتی مقامات مسئول وقت مواجه شد نشان دیگری از رویکرد ضد انقلابی جریان لیبرالیسم حاکم بود ، نقش دولت بعث عراق در ایجاد نا امنی و پرواز همه روزه ی جنگنده های عراقی بر فراز خرمشهر محدود نشد ، اعزام واحدهای رزمی و یگانهای زرهی عراق به مرزهای جمهوری اسلامی ، مکرر به مقامات ذی صلاح گزارش می شد اما: /حجت ا.. جهانگیری

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من

انچه هرگز به جایی نرسد فریاد است