شهدای انقلاب خرمشهر                                          محمد شرافت ( ۵۷/۱۰/۲۷ )                                          صالح حزباوی ( ۵۷/۱۰/۲۰ )                                          بهزاد صفاتی ( ۵۷/۰۸/۲۲ )                                          کاظم بحرالدینی ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدحسین شاکری نژاد ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          عبدالجبار دریس ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          محمدجعفر مقبل ( ۵۷/۰۸/۲۰ )                                          کریم رفیعی دستجردی                                          سیدعلی جهان ارا ( ۵۷/۰۲/۰۲ )                                          شهدای بحران خرمشهر                                          عباس فرحان اسدی ( ۵۹/۰۳/۲۳ )                                          موسی بختور ( ۵۹/۰۳/۲۱ )                                          عبدالوهاب آرمیده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          بهروز ناسی زاده ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عیسی فرجام ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          عبدالزهرا قیم ( ۵۸/۰۴/۲۴ )                                          شهدای مقاومت 45 روزه خرمشهر                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          محمود رضا فرخی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          امیر رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          عبدالمهدی راضی نژاد ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          محمد حسین حاجی شاه ( ۵۹/۰۸/۰۴ )                                          حسین حمزه ای ( ۵۹/۰۸/۰۳ )                                          سید شبیر نزاری ( ۵۹/۰۸/۰۲ )                                          سید احمد نعمت زاده ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          عباس انصاری ( ۵۹/۰۷/۳۰ )                                          جهان شیر ابوالحسنی ( ۵۹/۰۷/۲۹ )                                          محمود رضا دشتی ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          حمید رضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۲۸ )                                          محمود کعبی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          بهنام محمدی راد ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          علی رحیمی ( ۵۹/۰۷/۲۷ )                                          محمود احمدی شیخانی ( ۵۹/۰۷/۲۶ )                                          سامک اناری ( ۵۹/۰۷/۲۵ )                                          عبدالرحیم سامری ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          جمشید پناهی میمندی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          علی هاشمیان طالخونچه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی مصباحی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید مرتضی عمادی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          سید ابراهیم علامه ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          محمد حسن شریف قنوتی ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          کورش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          داریوش خطا بخش ( ۵۹/۰۷/۲۴ )                                          بیژن طالبی ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          پرویز علی عرب ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          عبدالمهدی آلبوغبیش ( ۵۹/۰۷/۲۲ )                                          نعمت الله مکه ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          علیرضا جان بزرگی ( ۵۹/۰۷/۲۱ )                                          محمدرضا آهنکوب ( ۵۹/۰۷/۱۹ )                                          حمزه کعبی ( ۵۹/۰۷/۱۷ )                                          نادر فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۵ )                                          محسن هاشمی ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          محمدتقی محسنی فر ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          حسین مجتهد زاده ( ۵۹/۰۷/۱۲ )                                          سید علی حسینی ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          عبدالملک فیصلی ( ۵۹/۰۷/۱۱ )                                          صالح قلیلیان ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          محمدصادق پور تدین ( ۵۹/۰۷/۱۰ )                                          رضا کریم پور ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          سید مسعود عبود زاده ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          محسن شمشیری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          عبدالوهاب ثامری ( ۵۹/۰۷/۰۹ )                                          خانم شهناز محمدی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          فرید روئی زاده ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          خانم شهناز حاجی شاه ( ۵۹/۰۷/۰۸ )                                          تقی ساق بلند زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالرحیم فرحانیان زاده ( ۵۹/۰۷/۰۷ )                                          عبدالحسین شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          عبدالرزاق شهیدی ( ۵۹/۰۷/۰۶ )                                          سید حسین حسینی ( ۵۹/۰۷/۰۵ )                                          محمد لک ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          علی اکبر اعرابی سامانی ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          اسماعیل صعبری ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          ذبیح الله سیف ( ۵۹/۰۷/۰۴ )                                          جلال عزیزیان ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالوهاب دارمی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          علیرضا پیروزمند ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          مرتضی رفیعی دستجردی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          عبدالرحیم بحرانی ( ۵۹/۰۷/۰۳ )                                          سید کاظم طهری ( ۵۹/۰۷/۰۲ )                                          حیدر حیدری ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          رحمان اقبالپور ( ۵۹/۰۶/۳۱ )                                          سید جعفر موسوی ( ۵۹/۰۶/۲۷ )                                          شهدای آزادسازی خرمشهر                                          حبیب فرحانیان ( ۶۱/۰۳/۰۳ )                                          سید علی اکبر موسوی ( ۶۱/۰۳/۰۲ )                                          علی اکبر طاهری بنی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          نعمت الله لوئی ( ۶۱/۰۳/۰۱ )                                          مجید عقیقی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۵ )                                          محمود رضا کریمی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالامیر جراح زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالمهدی آهکی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          رضا طاهری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جمشید برون ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا پرورش ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد قندهاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          مسلم تمری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محمدرضا کاظمی پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          قاسم داخل زاده هویزه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          محسن رنگرز ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور مرادی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          اسماعیل خسروی دستگردی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          حمید ریحانی فلاحیه ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالحسن طاهریان پور ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          ابراهیم قاطعی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          عبدالرحیم ملاعلیزاده نصاری ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          جاسم محرزی زاده ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          احمد توپال ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          منصور گلی ( ۶۱/۰۲/۲۰ )                                          علیرضا ابکار ( ۶۱/۰۲/۱۹ )                                          عبدالرضا موسوی ( ۶۱/۰۲/۱۷ )                                          شریف مهاجر ( ۶۱/۰۲/۱۶ )                                          عبدالله معاوی ( ۶۱/۰۲/۱۵ )                                          شبیر فرهانی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          سعید غضنفری ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          بهزاد مکسبی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          محمود فرهنگ ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          مهدی ملحاوی ( ۶۱/۰۲/۱۲ )                                          رضا کیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی زارعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          حامد دریس ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          علی سلیمانی نیانی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          غلامرضا ابکار ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          جاسم دریساوی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          اکبر طاهری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          ابوالفضل خاوری یگانه ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید حمید ارجعی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          صالح یوسفی اصل ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          محمدرضا باقری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          عبدالحسین کاظمی ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سید علی اکبر نعمت زاده ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          کریم اقبالپور ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          مرتضی پورحیدری ( ۶۱/۰۲/۱۰ )                                          سلمان بهار ( ۶۱/۰۲/۰۹ )                                         

حسین فخری

 ((  گلچینی از نوحه های   کربلائی حسین فخری ))

====== ۱ =======+

صوت (متن نوحه)

مطلع :  هنگام محرم شد

شاعر : علیرضا قزوه

سال اجرا : ۱۳۹۱

======= ۲ =======+

صوت  (متن نوحه)

مطلع : کاروانی با رشادت میرود

شاعر :حاج بشیر تجلی بهبهانی

سال اجرا : ۱۳۶۵

======= ۳ =======+

صوت (متن نوحه)

مطلع :   صبحدم  یکدم مدم

   شاعر: شهرام شاهین زاده

   سال اجرا : ۱۳۸۶

======= ۴ =======+

صوت (متن نوحه)

مطلع : حبیبی حسین سلیل الرسول

 شاعر : جابر جلیل الکاظمی

 سال اجرا    ۱۳۸۴

======= ۵ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع: انکه عشقش نبود حاجت تفسیر منم

 شاعر: محمود شیرازی

سال اجرا:۱۳۸۸

======= ۶ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : ای رمز شعور دل بنیان وفا مولا

شاعر سید محمدر هاهشمی فرد ( ساجد)

سال اجرا ۱۳۷۸

======= ۷ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : قتل شاهنشه کون و مکان است

شاعر: ؟؟؟؟

سال احرا : ۱۳۷۱

======= ۸ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع:   کما ارسل رب الکون للناس نبیا

شاعر : جابر جلیل البدیری الکاظمی

سال اجرا : محرم ۱۳۸۶

======= ۹ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع :به نماز بست قامت

شاعر : حبیب الله چایچیان ( حسان)

سال اجرا : ۱۳۷۲

======= ۱۰ =======+

صوت   {متن نوحه}

مطلع : بنشین تا بتو گویم زینب

شاعر :  سید جواد عین الملک

سال اجرا :  ۱۳۷۰

مناسبت : شب عاشورا

======= ۱۱ =======+

صوت(متن نوحه)

عنوان : مناجات – بارالها خالقا

شاعر : حبیب الله چایچیان (حسان)

سال اجرا : ۱۳۷۲

======= ۱۲ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع  : باز ظهر و باز خاک

شاعر : جواد عزیزی

سال احرا : اربعین ۱۳۷۱

=======  ۱۳ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : شب قتل و شب بیداری یاران حسین است

شاعر حاج حبیب معلمی (معلم )

سال اجرا: ۱۳۸۴

======= ۱۴ ========+

صوت(متن نوحه)

مطلع :  اربعین حسین شور و محشر شده

شاعر : حاج بشیر تجلی

سال اجرا :

=======  ۱۵ =======+

صوت   (متن نوحه)

مطلع :برادر شهیدم امید نا امیدم

شاعر :  امیر خاکسار

سال اجرا :  ۱۳۹۱

======= ۱۶ =======+

صوت

 

(متن نوحه)

مطلع : ببر ای ساربان در قتلگاهم

شاعر : محمد علی دشتی (فایز دشتی)

سال اجرا : ۱۳۸۹

======= ۱۷ =======+

صوت  (متن نوحه)

مطلع : باز یاران کربلائی گشته اند

شاعر : بهرام سياره (پريش)

سال اجرا :

======= ۱۸ =======+

صوت

 

(متن نوحه)

مطلع :  بر چشم خدا بینت تیر ازچه نشسته

شاعر :  امیر خاکسار

سال اجرا : ۱۳۷۷

====== ۱۹ =======+

صوت

 

(متن نوحه)

مطلع : یا خلگ دلونی .ماتشوف اعیونی

شاعر :  المرحوم شیخ کاظم منظور الکربلائي

سال اجرا : ۱۳۶۵
زان : عربی

======= ۲۰ =======+

صوت

 

(متن نوحه)

مطلع : دوست دارم کز غم  جانسوز عاشورا بمیرم

شاعر : حاج حبیب چایچیان ( حسان)

سال اجرا :  ۱۳۶۹

======= ۲۱ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : حمود ای یاور و همسنگر دیرینه ما

شاعر :  دکتر امیر جلالی

سال اجرا :

======= ۲۲ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : یا شيعتي رَغمْ إعداي ،

شاعر : جابر بن جليل الکاظمي

سال اجرا :  ۱۲۳۸۷

زبان عربی

 ======= ۲۳ =======+

صوت

 

(متن نوحه)

مطلع : باز این چه شورش است

شاعر : مرحوم‌ (محتشم‌کاشانی) 

سال اجرا : ۱۳۹۸

======= ۲۴ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع :  کربلا مهمان نوازی کن

شاعر :حاج غلامرضا سازگار(ميث)

سال اجرا : ۱۳۹

سال اجرا : ۱۳۹۸

======= ۲۵ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : هلا اسطوره سازان پاسداران

شاعر : ؟؟؟؟

سال اجرا:  ؟؟؟؟

======= ۲۶ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : یا صاحب العصر الامان الامان

شاعر :  جابر بن جليل الکاظمي

+سال اجرا : ۱۳۸۴

زبان :  عربی

======= ۲۷ ======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : یا حسین یاحسین انت رمز للفدا

شاعر : جابر بن جليل الکاظمي

سال اجرا: ۱۳۸۹

زبان : عربی

======= ۲۸ =======+

صوت موجود میباشد

(متن نوحه)

 

 مطلع :باز یاران کربلائی گشته انید

شاعر : 

سال اجرا :
======= ۲۹ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : فخر کن بابا صبر کن بابا

شاعر : ؟؟؟

سال اجرا: ؟؟؟؟

======= ۳۰ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : یا اخی هذا الصغار عطشا”..

شاعر : عبدالستار الکاظمی

سال اجرا: ۱۳۸۹

======= ۳۱ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : تو که خود خال لبی ازچه گرفتار شدی

شاعر : ؟؟؟؟

سال اجرا:  ؟؟؟

=======  ۳۲=======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : سفیر پور زهرایم به شهر کوفه تنهایم

شاعر : دكتر غلامعلی رجائی (زائر)

سال اجرا: ۱۳۸۹

======= ۳۳ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : نو گل پرپر ما ای حسین عیدی

شاعر :  ؟؟؟

سال اجرا:  ؟؟؟

 

======= ۳۴ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : ای شهر خرمشهر ای خاک گوهر خیز

شاعر : سپیده کاشانی

سال اجرا:  ؟؟؟

======= ۳۵ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : شیعه با دل حزین به عزای شاه دین

شاعر : ناخدا عباس دریانورد ( ناخدا)

سال اجرا: ؟؟؟

=======  ۳۶=======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : یادی که در دلها هرگز نمیمیرد

شاعر : عتيق بهبهاني

سال اجرا:  ؟؟؟

======= ۳۷ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع :  سکینه گفت با زینب ببین شمر ستمگر را

شاعر : ؟؟؟

سال اجرا: ۱۳۸۱

====== ۳۸=======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : قَمَرٌ مِنْ هاشمٍ خاضَ الْکفاحْ

شاعر :  عادل الکاظمی

سال اجرا: ۱۳۸۰

زبان : عربی

====== ۳۹ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع : گفتا قاسم به فغان

شاعر : زنده ياد محمد شريفيان

سال اجرا: ۱۳۷۰

====== ۴۰ =======+

صوت(متن نوحه)

مطلع :  داد علی اکبر شیرین کلام  یا ابتا علیک منا السلام

شاعر  :حاج حبیب معلمی (معلم )

سال اجرا: ۱۳۷۱

 

 

 

mwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmw

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدائی………. نروم جز به همان ره که توام راهنمائی

2 دیدگاه ها

 1. ضیا گفت:

  حال دلم خوب شد شام غریبان ۱۴۰۰ از آبادان سیکلین

  • مصطفی اسکندری پور گفت:

   با سلام
   اقا ضیا لطفا چنانچه مستنداتی از هر یک از شهدای خرمشهر در اختیار دارید جهت درج در سایت برای ما ارسال نمائید
   همچنان به منظور تقویت ارشیو صوتی تصویری سایت در زمینه ذخیره سازی نوحه ها و مراسم زمان دفاع مقدس اگر قطعه فیلم و یا فایل صوتی از ان زمان در اختیار دارید میتوانید ابرای ما ارسال نموده تا در کنار سایر مجموعه ها کارسازی شود — با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *